درباره ما

این مجموعه يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز برتر در زمينه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه‌های سیستم های نرده شیشه ای، جان پناه شیشه ای و هندریل شیشه ای ارائه می‌دهد.
ما طی بيش يك دهه گذشته بخش مهمی از نیرو و سرمایه خود را صرف انجام جدید ترین و باکیفیت ترین سیستم ها ایمنی شیشه ای در سراسر کشور عزیزمان ایران کرده ایم و توانسته ایم اعتماد و رضایت بسیاری از خریداران را کسب کنیم.
هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست.